Forfattere med L

Forfattere med M

CAI SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL


Cai Schaffalitzky de Muckadell (23. oktober 1877 i Viborg – 24. januar 1972) var en dansk adelsmand, søofficer, journalist og forfatter.

- Wikipedia

Forfattere med N