Forfattere med C

WALTER CHRISTMAS


Walter Christmas-Dirckinck-Holmfeld levede i årene 1861 til 1924 og skrev en række drengebøger om Peder Most, der var en sømandsdreng fra Svendborg. Desuden skrev han en lang række både skønlitterære og faglitterære bøger. 

Se også: http://www.svendborghistorie.dk/historier/personalhistorier/285-walter-christmas

Forfattere med D

Forfattere med E

CARIT ETLAR


Carl Brosbøll (pseudonym Carit Etlar) (7. august 1816 i Fredericia – 9. maj 1900 i Gentofte) var en dansk forfatter. 

Hans fulde navn var Johan Carl Christian Brosbøll. Han var søn af Jørgen Christian Brosbøll, tobaksfabrikant, købmand og brandinspektør, og Ursula Margrethe født Bache. Han blev født i Fredericia d. 7. august 1816. 

Brosbøll var ansat ved Det Kongelige Bibliotek 1853-1885, men levede siden af sit forfatterskab skrevet under pseudonymet "Carit Etlar".

- Wikipedia