DER VAR ENGANG


Der var engang, hvor Danmark og København var meget anderledes. Landet har gennemgået et utrolig forvandling gennem de sidste 200 år. Det er gået fra enevælde til folkestyre og fra håndværk til industri. En borger fra 1800-tallet ville næppe være i stand til at kende landet igen. Så meget har ændret sig. Her er en samling bøger om de "gode" gamle dage, hvor man kunne købe brændevin til 5 øre på apoteket, drikke mælketoddy og gå på Das i baggården.